Termeni şi condiţii de utilizare | Ro Hip Hop - promovare stiri din hip hop-ul romanesc
Descarcă FireFox !

Termeni şi condiţii de utilizare

15

/

mart.

2011

Scris de:

Radu

Fara Imagine

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA PREZENŢA PE INTERNET A PROPRIETARULUI ACESTUI WEBSITE
Proprietatea intelectuală
Materialele conţinute şi drepturile de proprietate intelectuală din acest site de web aparţin sau sunt licenţiate Rohiphop şi sunt protejate de lege. Folosirea textelor şi a datelor (de ex. comunicate de presă, baze de date şi altele) este permisă în următoarele condiţii:
1. Documentele nu vor fi modificate;
2. Materialele pot fi folosite doar pentru uzul personal, non-comercial.
3. Orice copie a acestor materiale sau orice parte a acestora trebuie să includă înştiinţarea de copyright.
Folosirea informaţiilor este interzisă în afara celor enuntate mai sus. Orice încălcare a acestor indicaţii, va fi pedepsită conform legii. Utilizarea textelor şi a datelor în condiţiile de mai sus, nu permite folosirea designului şi a layout-ului sau a fotografiilor afişate pe acest site de web sau pe un site de web care aparţine Rohiphop elementele singulare aflate pe acest site de web sunt protejate copyright; acestea nu vor putea fi copiate sau imitate, decât în limita impusă de punctele 1-3 de mai sus; toate acestea sunt valabile în special pentru mărci, logo-uri, grafică, imagini şi culori folosite pe acest site de web.
Această licenţă de a recopia nu permite includerea materialului sau a oricărei părţi din el în orice altă lucrare sau publicaţie, fie în formă de copie pe hard, electronică ori de altă natură. În special (dar fără limitare) nici o parte a acestui site nu poate fi distribuită sau copiată în vreun scop comercial.
Nimic din ceea ce este conţinut în acest site nu poate fi subînteles ca oferind utilizatorului, implicit sau în vreun alt fel, vreo licenţă sau drept în baza unui patent, marcă de înregistrare sau drept de autor aparţinând proprietarului acestui site sau ale oricărei terţe părţi.
Nici o parte a acestui website nu poate fi reprodusă, retransmisă ori stocată pe un alt website sau într-un alt tip de sistem electronic de înregistrare.

Imagini şi videoclipuri de la terţi
Acest site de web conţine videoclipuri şi imagini, în special sub forma unor fotografii sau a unor filme, care se afla în proprietatea unor terţi. Folosirea acestora în scop comercial, fără acceptul proprietarului de drept, este interzisă în mod expres.

Mărci, denumiri, Logo-uri
Toate denumirile de produse şi alte denumiri aflate pe acest site de web, sunt mărci înregistrate ale unor companii aparţinâd Rohiphop indiferent dacă sunt marcate sau nu cu simbolul ® , ™ sau ©. Folosirea acestora este interzisă terţilor.

Riscuri
Utilizatorul îşi asumă riscul de a accesa site-ul de web şi de a utiliza documentele afişate pe acesta. INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST SITE DE WEB VĂ SUNT OFERITE “CA ATARE”, DOAR PENTRU SCOPURILE DUMNEAVOASTRĂ DE INFORMARE, FĂRĂ VREO GARANŢIE DE ORICE FEL. Aceste informaţii pot conţine erori tipografice, iar informaţiile vor fi modificate, reactualizate şi şterse fără înştiinţare prealabilă. Rohiphop îşi rezervă dreptul de a aduce în orice moment modificări. Descărcarea programelor se va face pe risc propriu. Utilizatorul este răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor. Acest lucru este valabil în special înainte de efectuarea unei descărcări de programe de pe site-ul nostru de web. Proprietarul acestui site nu răspunde pentru viruşii care afectează sistemul utilizatorului ca urmare a accesării materialelor audio, video, a datelor sau textelor de pe site.
Materialele audio sau video oferite pentru descărcare sunt puse pe internet cu acordul artistilor respectivi. Aceste materiale pot fi folosite doar pentru uzul personal, non-comercial. Rohiphop nu încurajează pirateria.

Link-uri
Rohiphop nu oferă nici o descriere şi nici o garanţie în vreun fel referitoare la orice alt site de web pe care puteţi alege să îl accesaţi prin acest site. Legăturile (link-urile) oferite de Rohiphop către astfel de site-uri de web sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastră şi
nu trebuie considerate a sugera că Rohiphop aprobă continutul acelor site-uri de web sau orice conţinut al acestora.
Toate informaţiile existente pe prezentul site au rol pur informativ şi nu au scopul de a oferi consultanţă sau sfaturi într-un domeniu. Proprietarul acestui site îşi declina orice responsabilitate faţă de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informaţiilor existente pe acest site.
Vă rugăm să verificaţi secţiunile referitoare la condiţiile legale şi politica de confidenţialitate ale oricărui alt site aparţinând proprietarului actualului site sau al unei terţe părţi către care accesaţi conexiunea.

Denegare de responsabilitate
ROHIPHOP NU VA FI ÎN NICI O SITUAŢIE RESPONSABIL FAŢĂ DE NICI O PARTE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE TIPURI DE DAUNE REZULTANTE REFERITOARE LA UTILIZAREA ACESTUI SITE DE WEB, CA DE EXEMPLU DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE PIERDERI DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR SAU PIERDERE DE DATE, CHIAR DACĂ PARTEA NU ESTE AVERTIZATĂ ÎN MOD EXPRES ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Folosirea Informaţiilor
Comunicaţiile de la utilizatori (altele decât datele cu caracter personal) sunt tratate ca neconfidenţiale şi ca nefiind acestora, iar proprietarul acestui site poate utiliza informaţiile în orice scopuri, incluzând reproducerea şi publicarea, precum şi utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, în cazul în care cei care accesează documentele produse de proprietarul acestui site intervin cu întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii de acest tip, în legătură cu conţinutul unui material, aceste informaţii vor fi considerate drept non-confidenţiale iar proprietarul acestui site nu va avea nici un fel de obligaţie legată de asemenea informaţii, având libertatea de a reproduce, utiliza, publica şi distribui informaţiile respective fără nici o restricţie.

Proprietarul acestui site va avea libertatea de a utiliza, în orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul şi tehnicile menţionate în aceste informaţii.
Proprietarul acestui site nu este răspunzător pentru articolele scrise de editori/utilizatori.